Karta Klienta

 

 

 

REGULAMIN KARTY KLIENTA

1.            Do otrzymania Karty Klienta uprawniona jest każda osoba, będąca Klientem restauracji Olimp, Cesare Ristorante, kawiarni Point Frappe, lodziarni Lovit oraz  restauracji Companeros i Bubble Bistro.

2.            Warunkiem otrzymania Karty Klienta jest wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego dostępnego w każdym z lokali. Lista lokali dostępna jest na stronie www.gastromallgroup.pl.

3.            Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie w momencie podpisania formularza.

4.            Karta Klienta jest ważna bezterminowo.

5.            Wystawcą i właścicielem Karty Klienta jest właściciel marek gastronomicznych, o których mowa w Regulaminie tj. Grupa Gastromall.

6.            Karta Klienta opatrzona jest indywidualnym numerem przyporządkowanym do osoby wypełniającej i podpisującej formularz zgłoszeniowy.

7.            W przypadku zgubienia bądź zniszczenia Karty Klienta w celu wystawienia kolejnej, Użytkownik powinien zgłosić się z dowodem osobistym do jednego z lokali należących do Grupy Gastromall. Po wystawieniu nowej Karty Klienta numer zagubionej/zniszczonej ulega automatycznemu unieważnieniu.

8.            Karta daje Użytkownikowi prawo do stałej zniżki w wysokości 5% na jedzenie, desery (Point Frappe) oraz do rabatów i zniżek indywidualnych. Rabatem nie są objęte napoje zimne (Pepsi itp, woda mineralna, kompot, lemoniada, aqua fresca, granita, smoothies, napoje owocowe), napoje alkoholowe, soki, soki świeżo wyciskane, lody, dania fast food tj. zapiekanka, hamburger, hot - dog, tosty, panini, calzone,  wrap (z wyjątkiem wrapow w sretauracji Companeros), kanapki, zupy (z wyjątkiem restauracji Olimp w centrach handlowych), burrito śniadaniowe we wszytskich wersjach, produkty z kiosku,

9.            Rabat z Karty Klienta nie łączy się z innymi zniżkami i promocjami. Posiadacz Karty Klienta sam wybiera korzystniejszy dla niego wariant.

10.          Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie karty przy kasie lub osobie obsługującej stolik przed dokonaniem płatności.

11.          Karta Klienta akceptowana jest we wszystkich lokalach należących do Grupy Gastromall oraz we franczyzowych restauracjach Olimp.

12.          Zniżka z Karty Klienta nie dotyczy zamówień na wynos z dowozem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.            Regulamin Karty Klienta obowiązuje od 01.01.2013r. Z dniem 01.01. 2013 r. karty papierowe Wyjątkowy Klient 15 % tracą ważność i można je wymienić na plastikowe Karty Klienta w punktach Grupy Gastromall.

2.            Grupa Gastromall zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez wcześniejszego informowania o tym Klientów.

3.            Grupa Gastromall zastrzega sobie prawo do cofnięcia rabatu w przypadku używania karty niezgodnie z Regulaminem.

4.            Grupa Gastromall zastrzega sobie prawo do całkowitego zablokowania Karty Klienta w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych pozyskanych dzięki formularzowi rejestracyjnemu danych osobowych a także cofnięcia zgody na otrzymywanie od Grupy Gastromall informacji handlowej drogą elektroniczną.

5. Grupa Gastromall zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia programu lojalnościowego

w przypadku powtarzających się błędów w naliczaniu punktów celem usunięcia zaistniałych usterek.

6. Poprzez zawieszenie programu lojalnościowego Grupa Gastromall rozumie: brak dostępu do indywidualnego konta klienta, nie naliczanie puntów za wszystkie transakcje realizowane w lokalach Grupy Gastromall, brak możliwości odbierania nagród z aktualnego katalogu nagród, brak możliwości odczytania bieżącego stanu konta przez obsługę lokali.

7. Grupa Gastromall poinformuje klientów o przewidywanej przerwie z tygodniowym wyprzedzeniem (7 dni) na stronie www.olimprest.pl oraz www.gastromallgroup.pl.

POSTANOWIENIA DODATKOWE:

1.            Klienci posiadający Kartę Klienta Grupy Gastromall mogą ją doładować środkami pieniężnymi.

2.            Lokale akceptujące doładowanie Karty Klienta: Olimp Enterprise Park B i C, Olimp Green Office, Olimp Orange Office, Olimp Alma Tower,Olim Avia Software Park, Olimp KPT MPTI, Olimp Quattro, Olimp K1, Olimp Galeria Kazimierz, Bubble Bistro.

3.            Środki pieniężne z doładowania Karty Klienta można wykorzystać tylko w punkcie, w którym zostało dokonane doładowanie karty.

4.            Kartę Klienta można doładować kwotą: 100PLN, 200PLN, 300PLN – płatność gotówką lub kartą płatniczą.

5.            Klient doładowujący Kartę Klienta otrzymuje do wykorzystania kwotę rabatu, która wynosi odpowiednio: przy doładowaniu za 100PLN – 15PLN rabatu, 200PLN – 40PLN rabatu, 300PLN – 75PLN rabatu.

6.            Kasjer aktywuje Kartę Klienta Grupy Gastromall przez terminal doładowując ją środkami przekazanymi przez klienta.

7.            Karta Klienta Grupy Gastromall nie podlega wymianie na środki pieniężne.

8.            Środki z doładowania Karty Klienta Grupy Gastromall można wykorzystać bezterminowo. Z dniem 1 czerwca 2016 r. pkt. 8 regulaminu ulega zmianie. Środki z doładowania Karty można wykorzystać do 24 miesięcy licząc od dnia doładowania.

9.            Karta Klienta może być doładowywana środkami pieniężnymi wielokrotnie.

10.          Środki pieniężne przekazane przez Klienta przechodzą w całości na własność Grupy Gastromall w momencie dokonania doładowania Karty Klienta.

11.          Grupa Gastromall zobowiązuje się do przekazania Klientowi, po wpłacie przez niego środków, aktywnej karty Klienta, a następnie do przyjmowania jej do realizacji do momentu wykorzystania wszystkich środków na niej zgromadzonych.

12.          Klient dokonuje realizacji doładowania Karty Klienta Grupy Gastromall poprzez przekazanie jej Kasjerce w Restauracji Olimp, w której dokonał doładowania. Kasjerka dokona pobrania z tej karty przez terminal kwoty odpowiadającej cenie nabytego przez Klienta posiłku.

13.          Środki z doładowania Karty Klienta można wykorzystać na wszystkie produkty oferowane w restauracji z wyjątkiem napojów ciepłych i zimnych oraz produktów z kiosku.

14.          Klientowi wykorzystującemu doładowanie z Karty Klienta nie przysługuje rabat procentowy, który przypisany jest do tej karty. Rabaty nie łączą się.

15.          Klient decyduje czy wybiera rabat procentowy przy zakupie posiłku czy wykorzystuje doładowanie Karty Klienta. Rabaty nie łączą się.

16.          W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Klienta Grupy Gastromall Klient na prawo zgłosić się do punktu, w którym doładował Kartę z prośbą o wyrobienie nowej Karty Klienta. Po okazaniu dowodu osobistego potwierdzającego imię i nazwisko na które została wydana Karta Klienta, Kasjerka wyda nową kartę z wartością doładowania jaka widniała na zgubionej lub zniszczonej karcie.

17.          Karta klienta nie jest kartą płatniczą ani nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego.

18.          Klient poprzez doładowanie Karty Klienta środkami pieniężnymi oraz poprzez odbiór i użycie Karty Klienta oświadcza, ze zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie go i zobowiązuje się go przestrzegać.

19.          Każdy posiadacz Karty Klienta może być uczestnikiem programu lojalnościowego. Aktywacja indywidualnego konta następuje po zalogowaniu się do panelu klienta. Zakładka jest dostępna na www.olimprest.pl, www.cesareristorante.pl, www.lovit.com.pl oraz www.cafefrappe.eu

20.          Punkty przyznawane są za każdą transakcję powyżej 5 zł zrealizowaną w lokalach Grupy Gastromall na terenie Krakowa  oraz w Centrum Handlowym Factory w Modlniczce, zarówno gotówką jak i kartą (dotyczy również transakcji kartą prepaid). 1 punkt stanowi równowartość 5 zł. Restauracje Olimp mieszczące się przy   ul. Pilotów 10,  ul. Bora Komorowskiego 25 a, ul.Podole 60, Aleja Pokoju 1 oraz ul. prof. Życzkowskiego 20 w Krakowie, Bubble Bistro.ul. Czerwone Maki 82,  a także restauracja Companeros przy ul. Klimeckiego 1 nie biorą udziału programie lojalnościowym do odwołania.

21.          Aktualny katalog nagród dostępny jest po zalogowaniu się do indywidualnego konta klienta. Oferta nagród ulega sezonowo zmianie. Grupa Gastromall zastrzega sobie prawo do zmian w katalogu, bez wcześniejszego poinformowania o tym klientów.

22.          Wydanie nagrody następuje w lokalu wskazanym w materiale promocyjnym, po okazaniu aktywnej karty personelowi. Przy wydawaniu nagrody do rachunku doliczamy 1 grosz.

23.          W przypadku awarii systemu, awarii sprzętu lub programu, przerwy w dostawie Internetu oraz przyczyn niezależnych od organizatora programu, mogących stanowić przeszkodę w wydaniu przysługującej nagrody wynikającej z ilości zebranych punktów, Grupa Gastromall postanawia o przyznaniu nagrody symbolicznej a wydanie właściwej zawiesza do momentu naprawy awarii.

24.          W przypadku zgubienia Karty, istnieje możliwość wydania nowej Karty o nowym numerze, jednak dotychczas zebrane punkty zostaną utracone. Wydanie nowej Karty następuje po ponownym uzupełnieniu danych w formularzu. Formularze dostępne są we wszystkich punktach gastronomicznych Grupy Gastromall.

25.          Karty Klienta zarejestrowane pod jedną nazwą w ramach rabatów specjalnych nie biorą udziału w programie lojalnościowym oraz nie mogą być zasilane elektronicznie z poziomu indywidualnego konta.

26.          Klienci biorący udział w programie Zdrowo z Olimpem (Karta FIT) nie widzą transakcji z przypisanym do karty fit rabatem.