Projekty UE: Doposażenie nowych punktów gastronomicznych oraz zakup nowoczesnych maszyn i systemu sprzedaży w celu rozszerzenia oferty firmy Alaska

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, realizujemy projekt pt. 

"Doposażenie nowych punktów gastronomicznych oraz zakup nowoczesnych maszyn i systemu sprzedaży w celu rozszerzenia oferty firmy Alaska"

Głównym celem projektu jest rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie działalności firmy, dzięki uruchomieniu i wyposażeniu nowych punktów gastronomicznych; restauracji samoobsługowych Olimp z jedzeniem na wagę a tym samym zmiana sposobu świadczenia usług. Równie ważnym celem jest podniesienie rozpoznawalności marki OLIMP, jako kolejnego punktu z sieci restauracji samoobsługowych "Olimp – szczyt smaku, góra jedzenia". Otwarcie nowych punktów z prostą formą samoobsługi jest kluczowym momentem w działalności firmy. Wzmożona aktywność gospodarcza osiągnięta zostanie jedynie poprzez komfortowe wyposażenie zaplecza kuchennego restauracji, co bezpośrednio wpłynie na wysoką jakość przygotowywanych potraw, zachowanie higieny i przepisów BHP.

W wyniku realizacji projektu nastąpi także zmiana procesu produkcji zarówno pod względem organizacyjnym, czasowym jak i jakościowym.
Wszystkie produkty będą przygotowywane: szybciej, precyzyjniej, oszczędniej pod względem używanych składników i mediów (woda, prąd, gaz), bez utraty cennych składników odżywczych. Pozwoli to sprofilować ofertę firmy dla szerszej grupy odbiorców.

Beneficjent w wyniku inwestycji zatrudni 20 dodatkowych osób na stanowiskach: kucharz/kucharka (6), obsługa restauracji -kelner/kelnerka, barman/barmanka (12) oraz pomoc kuchenna (2), z czego co najmniej 50% będą stanowić kobiety.

Kwota dofinansowania inwestycji ze środków MRPO 2007-2013, wynosi 40% ceny zakupu.