Projekty UE: Doposażenie nowego punktu gastronomicznego w celu rozszerzenia działalności firmy Olimp Ewa Niemiec.

W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, realizujemy projekt pt.

Doposażenie nowego punktu gastronomicznego w celu rozszerzenia działalności firmy Olimp Ewa Niemiec.

Głównym celem projektu jest rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie działalności firmy, dzięki uruchomieniu i wyposażeniu nowego punktu gastronomicznego; kawiarnio-lodziarni "Point Frappe". Równie ważnym celem jest podniesienie rozpoznawalności marki "Point Frappe" jako kolejnej kawiarni z sieci POINT FRAPPE ICE CREAM CAFE.

Projekt jest  innowacyjny w skali firmy ze względu na zakup nowoczesnych urządzeń gastronomicznych w szczególności maszyny do produkcji lodów. Realizacja projektu wprowadzi w firmie innowację produktową i procesową. Z punktu widzenia innowacyjności projekt jest kluczowy na drodze dalszego rozwoju firmy i wzmocnienia jej potencjału technologicznego oraz innowacji w zakresie zarządzania i organizacji pracy.

W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzony 1 nowy produkt – lody wg własnej receptury o nowych, innych niż dotychczas smakach. Beneficjent wdroży 1 nową technologię (technologia produkcji lodów).

W wyniku projektu oferta Firmy rozszerzyła się o 1 kompleksową usługę gastronomiczną dzięki uruchomieniu nowego punktu gastronomicznego.

Projekt wpływa bezpośrednio na obniżenie kosztów funkcjonowania firmy, ponieważ zakup maszyny do produkcji lodów i uniezależnienie się od dostawców zewnętrznych obniża koszty podstawowego produktu (lodów) nawet o 50%.

W wyniku realizacji projektu do 2011 r. zostanie zatrudnionych 8 osób na stanowiskach kelner/kelnerka, barman /barmanka, cukiernik.

Kwota dofinansowania inwestycji ze środków MRPO 2007-2013, wynosi 40% ceny zakupu.